Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Αρχαιολογικοί χώροι στα Μάρμαρα: Υπομυκηναϊκό νεκροταφείο τύμβων
Περίπου 4 χλμ. νοτιοανατολικά των Μαρμάρων βρίσκεται μια μικρής έκτασης οχύρωση, η οποία και έδωσε το όνομα στο χωριό. Η οχύρωση αυτή σχηματίζει ένα Π, με ατείχιστη την ανατολική πλευρά της, όπου ένας βράχος πέφτει κατακόρυφα σε βάθος μεγαλύτερο των 30 μ., απρόσιτη από εκεί. Το μικρό αυτό φρούριο, ελληνιστικής μάλλον περιόδου, φύλαγε το πέρασμα ενός παραποτάμου του Ινάχου. Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της περιοχής είναι και το νεκροταφείο των Μαρμάρων, που βρίσκεται νότια του χωριού και στη διαδρομή προς την Ανατολή.

  • Το νεκροταφείο έχει αναπτυχθεί κατά μήκος ενός ορεινού περάσματος, που οδηγεί από τη Θεσσαλία δια μέσω της κοιλάδας του Σπερχειού και των σχηματισμών της δυτικής Οίτης προς Αιτωλία και Δωρίδα.
  • Οι τάφοι, εκτός από δύο, ήταν ενταγμένοι σε τύμβους ιδιότυπους, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τις ταφικές ανάγκες μιας οικογένειας.
  • Ο τύπος τάφου είναι ο κιβωτιόσχημος μικρών διαστάσεων και εμφανίζεται σε τρεις μορφές: με πλάκες, με πλευρές κτιστές και μικτός.
  • Η εικόνα που παρέχει η κεραμεική του νεκροταφείου συνίσταται από ένα δείγμα μεσοελλαδικών κυρίως παραδόσεων και μυκηναϊκών μιμήσεων. Τα αγγεία προέρχονται από ένα τοπικό εργαστήριο, που ο τεχνίτης του κατέχει τεχνικές παγιωμένες δια μέσω πολλών αιώνων.
  • Τα χάλκινα κτερίσματα των τάφων μας δίνουν πληροφορίες ότι μάλλον πρόκειται για μια ομάδα ειρηνική- γεωργοκτηνοτροφική, με κλειστή οικονομία.
  • Η ομάδα αυτή δεν έζησε επί πολλά χρόνια στην περιοχή, όπου έθαψε τους νεκρούς της και δεν ήταν ούτε πριν ούτε μετά εγκαταστημένοι εκεί.
  • Οι νεκροί ανήκουν σε μια καθυστερημένη ορεινή δωρική ομάδα, που ήταν φορέας μυκηναϊκών και ντόπιων στοιχείων, η οποία μετά την εξασθένηση του μυκηναϊκού κόσμου κινήθηκε με βραδύ ρυθμό και ειρηνικά προς τις εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις των μυκηναϊκών περιοχών.

Πληροφορίες από τον Αντώνη Πλατιά ο οποίος γράφει:

"Σε συνέχεια των δημοσιεύσεων για το υπομυκηναϊκό νεκροταφείο τύμβων και μετά από την ανάγνωση του βιβλίου της έγκριτου αρχαιολόγου Δρ. Φανουρίας Δακορώνια, ΜΑΡΜΑΡΑ Τα Υπομυκηναϊκά Νεκροταφεία των Τύμβων, Αθήνα 1987, Εκδόσεις Γκόνη βρίσκουμε (εν συντομία) τα παρακάτω:

1. Οι τύμβοι δεν είναι μόνο ο ένας (σκεπασμένος με υπόστεγο) που γνωρίζουμε οι περισσότεροι, αλλά εννέα (9) με σύνολο πενήντα πέντε (55) τάφων (!!!)

2. Η συγγραφέας - αρχαιολόγος ονόμασε τους τάφους αρχίζοντας από Α, Β, Γ, έως και Θ.

3. Ο γνωστός σε αρκετούς σκεπαστός τύμβος πρέπει να είναι ο τύμβος Γ που περιέχει 13 κιβωτιόσχημους τάφους.

4. Οι υπόλοιποι τύμβοι πρέπει να βρίσκονται πέριξ του σκεπασμένου και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 200-300 μ. από αυτόν (εκτός από έναν ο οποίος βρίσκεται κοντά στην Ανατολή).

5. Στο ίδιο βιβλίο δημοσιεύεται και χάρτης της περιοχής που αναπαριστά τόσο το νεκροταφείο των τύμβων αλλά και το φρούριο (οχύρωση) από το οποίο προήλθε η ονομασία του χωριού.

Επίσης, θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω την αρχαιολόγο κυρία Δακορώνια η οποία με το βιβλίο της (αλλά και με τη συνολική της προσφορά ως αρχαιολόγος στη Φθιώτιδα) πέρα από τη συγγραφή ενός τεκμηρίου μεγάλης επιστημονικής αξίας, μας έδωσε την ευκαιρία προσέγγισης της Ιστορίας της περιοχής μας".

Φωτογραφίες από το αρχείο του Αντώνιου Πλατιά.

Θέση του σημείου:
{38°47'15.61"Β}
{22° 6'48.69"Α } μέσω Google Earth.

Η παρούσα ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε με περισσότερο υλικό.

2 σχόλια: